Loading:

TextFormat color [AS 2]

Określa kolor wypełnienia tekstu.


TextFormat font [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.


TextFormat getTextExtent [AS 2]

Zwraca informację o wymiarach tekstu, dla ciągu znaków.


TextFormat indent [AS 2]

Liczba, określająca wcięcie od lewego marginesu dla pierwszego znaku w paragrafie.


TextFormat italic [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest pochylony.


TextFormat kerning [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy kerning ma być włączony.


TextFormat leading [AS 2]

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.


TextFormat leftMargin [AS 2]

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.


TextFormat letterSpacing [AS 2]

Określa ilość miejsca, pomiędzy znakami.


TextFormat rightMargin [AS 2]

Określa prawy margines paragrafu, podany w punktach.


TextFormat size [AS 2]

Określa punktową wielkość tekstu w tym formatowaniu tekstu.


TextFormat tabStops [AS 2]

Określa własne zatrzymywanie TAB, jako tablicę z dodatnimi liczbami.


TextFormat target [AS 2]

Określa sposób otworzenia linku w przeglądarce dla tekstu.


TextFormat underline [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być podkreślony.


TextFormat url [AS 2]

Określa adres URL, do którego tekstu odsyła.


TextRenderer displayMode [AS 2]

Kontroluje wykonywanie zaawansowanego wygładzenia tekstu.


Poprzednia <<| 61/70 |>> Następna
61:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors