Loading:

Matrix tx [AS 2]

Odległość przez którą przekłada się punkt wzdłuż osi x.


Matrix a [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.


Matrix b [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.


Matrix c [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.


Matrix clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt Matrix, który jest identycznym klonem tego matrix'a.


Matrix concat [AS 2]

Łączy matrix z aktualnym matrix'em, automatycznie nadając geometryczny efekt obydwu z nich.


Matrix createBox [AS 2]

Dołącza parametry do skalowania, obracania oraz przemieszczania.


Matrix createGradientBox [AS 2]

Tworzy określony styl matrix, oczekiwany przez metodę MovieClip.beginGradientFill() .


Matrix d [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.


Matrix deltaTransformPoint [AS 2]

Nadaje punkt przed transformację przestrzeni współrzędnych, zwraca współrzędne tego punktu, po wykonanej transformacji.


Matrix identity [AS 2]

Ustawia każda właściwość matrix na wartość, która transformuje klip filmowy lub geometryczny konstruktor, aby był on identyczny do oryginału.


Matrix invert [AS 2]

Wykonuje odwrotną transformację do oryginalnego matrix'u.


Matrix rotate [AS 2]

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.


Matrix scale [AS 2]

Zmienia matrix, aby jego efekt, kiedy nadany, miał skalować obraz.


Matrix toString [AS 2]

Zwraca wartości w linie, właściwości obiektu Matrix.


Matrix transformPoint [AS 2]

Nadaje transformację geometryczną reprezentowaną przez obiekt Matrix do określonego punktu.


Poprzednia <<| 34/70 |>> Następna
34:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors