Loading:

Object registerClass [AS 2]

Przyłącza symbol klipu filmowego z obiektem klasy ActionScript.


Object toString [AS 2]

Zwraca oraz konwertuje określony obiekt jako ciąg znaków.


Object unwatch [AS 2]

Usuwa zdarzenie, stworzone przez Object.watch() .


Object valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość określonego obiektu.


Object watch [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.


Object __resolve [AS 2]

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.


Object() [AS 2]

Tworzy pusty obiekt, lub konwertuje podaną w argumencie liczbę, ciąg znaków czy wartość logiczną jako obiekt.


on() - uchwyt [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.


onClipEvent() [AS 2]

Detektor zdarzeń dla klipów filmowych.


parseFloat() [AS 2]

Konwertuje ciąg znaków (string) na liczbę dziesiętną (zmiennoprzecinkową).


parseInt() [AS 2]

Konwertuje ciąg znaków (string) na liczbę naturalną.


play()

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.


Point add [AS 2]

Dodaje współrzędne innego punktu do współrzędnych nowo stworzonego punktu.


Point clone [AS 2]

Tworzy kopię tego obiektu Point.


Point distance [AS 2]

Zwraca dystans pomiędzy pt1, a pt2.


Poprzednia <<| 46/70 |>> Następna
46:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors