Loading:

Rectangle containsRectangle [AS 2]

Określa, czy określony obiekt Rectangle określony przez rect parametr jest zawarty w tym obiekcie Rectangle.


Rectangle equals [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez toCompare parametr jest równy do tego obiektu Rectangle.


Rectangle height [AS 2]

Zwraca wysokość prostokąta, w pikselach.


Rectangle inflate [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle przez określoną liczbę.


Rectangle inflatePoint [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle.


Rectangle intersection [AS 2]

Jeśli obiekt Rectangle określony parametru toIntersect parametr krzyżuje się z obiektem Rectangle, metoda intersection() zwraca obszar krzyżujący się jako obiekt Rectangle.


Rectangle isEmpty [AS 2]

Określna, czy obiekt Rectangle jest pusty.


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.


Rectangle offset [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.


Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .


Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.


Rectangle size [AS 2]

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.


Rectangle top [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.


Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .


Rectangle toString [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.


Poprzednia <<| 49/70 |>> Następna
49:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors