Loading:

Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.


Array.unshift [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.


AsBroadcaster.addListener [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).


AsBroadcaster.broadcastMessage [AS 2]

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasłuchwającego.


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu.


AsBroadcaster.removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt nasłuchiwający z listy obiektów, które odbierają powiadomienia wydarzeń.


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).


asfunction [AS 2]

Specjalny protokół dla adresów URL plików, które pozwalają linką (<a href) łączyć się z ActionScript'em (wywoływać funkcje) dla pola we Flashu.


attachMovie() [AS 2]

Umieszcza klon klipu filmowego, znajdującego się w bibliotece na określonej listwie czasowej.


attachSound() [AS 2]

Tworzy nowy klon pliku dźwiękowego (AIF lub WAV), dostepnego w bibliotece.


BevelFilter.angle [AS 2]

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.


BevelFilter.blurX [AS 2]

Ustawia ilość poziomowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.


BevelFilter.blurY [AS 2]

Ustawia ilość pionowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.


BevelFilter.clone [AS 2]

Zwraca kopie danego filtru obiektu.


BevelFilter.distance [AS 2]

Określa dystans efektu płaskorzeźby od obiektu.


BevelFilter.highlightAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla świateł w efekcie płaskorzeźby.


Poprzednia <<| 2/70 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors