Loading:

getBytesTotal() [AS 2]

Zawiera informacje o wielkości filmu lub klipu filmowego (w bajtach).


getDepth() [AS 2]

Zwraca aktualną głębie (numer poziomu) zduplikowanego lub osadzonego obiektu klipu filmowego.


getInstanceAtDepth() [AS 2]

Zwraca nazwę obiektu zajmującego konkretny slot (poziom) głębi. Jeśli w danym slocie nie ma obiektu, zwracana jest wartość "undefined".


getNextHighestDepth() [AS 2]

Sprawdza, czy obiekt posiada aktualnie wolne sloty głębi i zwraca numer głębi o jeden wyższy od najwyższego aktualnie zajmowanego slotu.


getPan() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną przy użyciu ostatniego polecenia setPan().


getProperty() [AS 2]

Wyświetla dla obiektu o nazwie 'nazwa' odpowiednią informacje dla podanej właściwości podanej jako drugi argument funkcji.


getSWFVersion() [AS 2]

Zwraca wersję odtwarzacza filmu Flasha.


getTimer() [AS 2]

Zwraca czas w milisekundach jaki upłyną od uruchomienia pliku SWF.


getURL() [AS 2]

Jest to funkcja, która wywołuje adresy zewnętrzne URL, dla których można dopisać okno otwierania np _blank, _self, _parent oraz metody przesyłania zmiennych POST lub GET.


getVersion() [AS 2]

Zwraca ciąg znaków jako nazwę odtwarzacza Flash Player'a używaną na komputerze.


getVolume() [AS 2]

Zwraca wartość głośności, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setVolume().


GlowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału Alpha przezroczystości dla poświaty.


GlowFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.


GlowFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.


GlowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.


GlowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla poświaty.


Poprzednia <<| 20/70 |>> Następna
20:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors