Loading:

NetStream bufferLength [AS 2]

Zwraca liczbę sekund aktualnych zawartych w bufforze.


NetStream bufferTime [AS 2]

Zwraca liczbę sekund przyporządkowanych do bufera przez NetStream.setBufferTime().


NetStream bytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów danych, które zostały załadowane do odtwarzacza.


NetStream bytesTotal [AS 2]

Zwraca totalny rozmiar w bajtach ładowanego pliku.


NetStream checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego pliku FLV serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.


NetStream close [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich danych przez strumień, ustawia właściwość NetStream.time na 0, oraz przygotowuje źródło do kolejnego użycia.


NetStream currentFps [AS 2]

Zwraca liczbę klatek na sekundę do wyświetlenia.


NetStream onCuePoint [AS 2]

Wywołuje się, gdy osadzony punkt sygnałowy zostanie osiągnięty podczas odtwarzania pliku FLV.


NetStream onMetaData [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbierze opisaną informację osadzoną w odtwarzanym pliku FLV.


NetStream onStatus [AS 2]

Wywołuje się za każdym razem, gdy zmienia się status lub błąd jest wysyłany dla obiektu NetStream.


NetStream pause [AS 2]

Wstrzymuje oraz wznawia odgrywany plik źródłowy.


NetStream play [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie zewnętrznego pliku FLV.


NetStream seek [AS 2]

Wyszukuje klatki kluczowej do najbliższej od określonej liczby sekund od rozpoczęcia źródła.


NetStream setBufferTime [AS 2]

Określa jak długo przetrzymywać informacje w bufforze przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.


NetStream time [AS 2]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.


nextFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do następnej klatki.


Poprzednia <<| 44/70 |>> Następna
44:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors