Loading:

BitmapData scroll [AS 2]

Przewija obraz o (x, y) ilość pikseli.


BitmapData setPixel [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.


BitmapData setPixel32 [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.


BitmapData threshold [AS 2]

Testuje wartości pikseli w obrazie wobec specyfikowanej wartości progu, oraz ustawia piksele, które przeszły pozytywnie test progu na nową wartość koloru.


BitmapData transparent [AS 2]

Definiuje obraz bitmapowy, czy ma wspomagać przezroczystość, czy też nie.


BitmapData width [AS 2]

Szerokość obrazu bitmapowego podana w pikselach.


BitmapData.applyFilter [AS 2]

Generuje podany w parametrze obiekt obrazu bitmapy, dodaje do niego określony filtr oraz umieszcza go na ekranie.


BitmapData.clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData, identyczny klon oryginalnej instancji.


BitmapData.colorTransform [AS 2]

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokątu używając obiektu ColorTransform.


BitmapData.compare [AS 2]

Porównuje twa obiekty typu BitmapData.


BitmapData.copyChannel [AS 2]

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu. Wszystkie dane inny kanałów z pobranego obiektu są zachowane.


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.


BitmapData.dispose [AS 2]

Uwalnia pamięć przetrzymującą obiekty BitmapData.


BitmapData.draw [AS 2]

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.


BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.


BitmapData.floodFill [AS 2]

Wypełnia w całości cały obrazek zaczynając od puntów (x, y) odpowiednim jednolitym kolorem.


Poprzednia <<| 4/70 |>> Następna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors