Loading:

TextField onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe traci skupienie klawiatury.


TextField onScroller [AS 2]

Wywołuje się, gdy jedno z pól tekstowych zmienia właściwość scroll.


TextField onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe odbiera skupienie klawiatury.


TextField password [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest pole do wprowadzania hasła użytkownika.


TextField removeListner [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych powiadomień.


TextField removeTextField [AS 2]

Usuwa pole tekstowe.


TextField replaceSel [AS 2]

Zastępuje aktualne zaznaczenie z zawartości nowyTekst parametru.


TextField replaceText [AS 2]

Zastępuje przedział znaków, określony przez startIndex oraz koniecIndex parametry, w określonym polu tekstowych zawartym w parametrze: nowyTekst.


TextField restrict [AS 2]

Określa zbiór znaków, które użytkownik może wpisać do pola tekstowego.


TextField scroll [AS 2]

Określa pionową pozycje tekstu w polu tekstowym.


TextField selectable [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy pole tekstowego ma możliwość zaznaczenia jego tekstu przez kursor myszki.


TextField setNewTextFormat [AS 2]

Ustawia domyślny nowy format tekstu dla pola tekstowego.


TextField setTextFormat [AS 2]

Nadaje tekstowe formatowanie, określone przez textFormat parametr do części lub całości tekstu w polu tekstowym.


TextField sharpness [AS 2]

Określa ostrość krawędzi znaków w instancji TextField.


TextField styleSheet [AS 2]

Dołącza arkusz styli do pola tekstowego.


TextField tabEnabled [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest włączone do automatycznego porządku przechodzenia klawiszem TAB.


Poprzednia <<| 58/70 |>> Następna
58:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors