Loading:

System onStatus [AS 2]

Obsługa zdarzenienia: dostarcza super zdarzenia dla odpowiednich obiektów.


System setClipboard [AS 2]

Zastępuje zawartość Schowka [Clipboard] z określonym ciągiem znaków.


System showSettings [AS 2]

Pokazuje określony panel Ustawień w Flash Player'rze


System useCodepage [AS 2]

Wartość logiczna mówiąca Flash Player czy użyć Unicode lub tradycyjnego kodowania stron na systemie operacyjnym, podczas odtwarzania odtwarzacza do interpretowania zewnętrznych plików tekstowych.


targetPath() [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający docelową ścieżkę do (obiektu) klipu filmowego, przycisku, pola tekstowego lub obiektu wideo.


tellTarget() [AS 2]

Funkcja odwołuje się do podanej nazwy klonu klipu filmowego i wykonuje operacje dla jego listwy czasowej.


TextField addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości zdarzeń dla TextField instancji.


TextField antyAliasType [AS 2]

Typ wygładzenia dla tej instancji TextField.


TextField autoSize [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.


TextField background [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada wypełnienie tła.


TextField backgroundColor [AS 2]

Określa kolor tła dla pola tekstowego.


TextField border [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada obramowanie.


TextField borderColor [AS 2]

Określa kolor obramowania pola tekstowego.


TextField bottomScroll [AS 2]

Liczba (bazująca na indeksie 0), określająca dolna linię widoczną dla pola tekstowego.


TextField condenseWhite [AS 2]

Wartość logiczna określająca dodatkowe białe znaki (spacje, linie łamiące, itp) w polu tekstowym HTML, jakie mają być usunięte.


TextField embedFonts [AS 2]

Określa, czy użyć do renderowania osadzonej czcionki konturowej.


Poprzednia <<| 56/70 |>> Następna
56:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors