Loading:

loadMovie() [AS 2]

Ładuje zwenętrzny plik SWF do głownego filmu SWF.


loadMovieNum() [AS 2]

Wczytuje SWF, JPEG, GIF lub PNG pliki do odpowiednieg poziomu na filmie, podczas gdy oryginalny plik jest odtwarzany.


loadSound() [AS 2]

Wczytuje do obiektu Sound osobne źródło dźwięku MP3 (na ogół plik MP3).


loadVariables() [AS 2]

Ładuje dane z zewnętrznego pliku tekstowego do głównego filmu SWF.


loadVariablesNum() [AS 2]

Wczytuje zmienne z zewnętrznego pliku do filmu Flash'a.


LoadVars contentType [AS 2]

Typ MIME, który zostaje wysłany na serwer, kiedy zostaje wywołana metoda LoadVars.send() lub LoadVars.sendAndLoad().


LoadVars decode [AS 2]

Konwertuje zmienną jako właściwości określonego obiektu LoadVars.


LoadVars getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę pobranych bajtów przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().


LoadVars getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów pobranych przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().


LoadVars load [AS 2]

Pobiera zmienne z określonego adresu URL, przetwarza dane zmiennej oraz umieszcza otrzymane zmienne do my_lv.


LoadVars loaded [AS 2]

Wartość logiczna, wskazujące czy operacje load, czy sendAndLoad zostają zakończone, undefined jest domyślną wartością.


LoadVars onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy dane zostaje pomyślnie pobrane z serwera, lub kiedy wystąpią jakieś błędy podczas przesyłania.


LoadVars onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.


LoadVars onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad() operacja jest zakończona.


LoadVars send [AS 2]

Wysyła zmienne na my_lv obiekt na określony adres URL.


LoadVars sendAndLoad [AS 2]

Wysyła oraz wczytuje zmienne na my_lv obiekt dla określonego adresu URL.


Poprzednia <<| 30/70 |>> Następna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors