Loading:

nextScene()

Akcja ta powoduje przejście do pierwszego ujęcia nowej sceny.


Number MAX_VALUE [AS 2]

Największa reprezentująca liczba (podwójna precyzja IEEE-754).


Number MIN_VALUE [AS 2]

Najmniejsza reprezentująca nie negatywna liczba (podwójna precyzja IEEE-754).


Number NAN [AS 2]

Wartość IEEE-754 reprezentująca nie liczbę "Not A Number" (NaN).


Number NEGATIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność ujemną.


Number POSITIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność dodatnią.


Number toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący określony obiektu klasy Number (mojNumber).


Number valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywny typ wartości określonego obiektu Number.


Number() [AS 2]

Konwertuje wyrażenie parametru do liczby i zwraca wartość, jakie opisano w poniżej:


Obiekt Timer [AS3]

Wykorzystanie obiektu Timer na kwadracie Movie Clip.


Object addProperty [AS 2]

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.


Object constructor [AS 2]

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.


Object hasOwnProperty [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej właściwości, czy też nie.


Object isPropertyEnumerable [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określoną właściwość oraz czy jest ona policzalna.


Object isPrototypeOf [AS 2]

Określa, czy instancja klasy Object jest w łańcuchu prototypu określonego obiektu w parametrze.


Object protorype [AS 2]

Referencja do super klasy tej klasy lub funkcji obiektu.


Poprzednia <<| 45/70 |>> Następna
45:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors