Loading:

Klasa Array [AS 2]

Klasa Array pozwala na dostęp i manipulowanie zindeksowanymi (czyli każdemu wpisowi odpowiada cyfra) tablicami. Tablice zindeksowane posiadają oprócz wartości dla wpisu jego unikalny numer dzięki któremu można się odwoływać do tych wpisów poprzez ich numer w tablicy.


Klasa AsBroadcaster [AS 2]

Zapewnia powiadomienia dla wydarzeń oraz zarządza słuchaczami tych wydarzeń, które możesz dodać jako własne zdefiniowane przez użytkownika obiekty.


Klasa BevelFilter [AS 2]

Klasa BevelFilter pozwala na dodawanie efektu płaskorzeźby do obiektów Flash.


Klasa BitmapData [AS 2]

Klasa BitmapData pozwala na tworzenie dowolnych wielkości przezroczystych oraz nie przezroczystych obrazów bitmapowych, jak również manipulowanie nimi na różne sposoby podczas wykonywania skryptu AS.


Klasa BitmapFilter [AS 2]

Baza BitmapFilter klasy dla wszystkich obrazów z efektami filtrów.


Klasa BlurFilter [AS 2]

Tworzy filtr ze specyficznymi parametrami. Domyślnie wartości tworzą lekki, rozmazany nieco obrazek.


Klasa Boolean [AS 2]

Tworzy obiekt typu Boolean.


Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.


Klasa Camera [AS 2]

Klasa Camera głównie była zaprojektowania do pracowania pod Flash Media Server, ale również może być użyta z limitami bez tego serwera.


Klasa capabilities (System.capabilities) [AS 2]

Klasa Capabilities określa możliwości systemu oraz odtwarzacza komputera na którym znajduje się plik SWF, co umożliwia dostosowanie treści do różnych formatów.


Klasa Color [AS 2]

Klasa Color pozwala ci na ustawianie wartości RGB koloru, transformacje koloru klipów filmowych oraz pobieranie tych wartości, kiedy zostaną one nadane.


Klasa ColorMatrixFilter [AS 2]

Klasa ColorMatrixFilter pozwala ci nałożyć transformację matrix 4 x 5 na kolory RGB oraz Alpha wartości dla każdego pikselu na wejściowym obrazie do wyprodukowanie rezultatu z nowym zbiorem RGB kolorów oraz Alpha wartościami.


Klasa ColorTransform [AS 2]

Klasa ColorTransform pozwala ci matematycznie dopasować wszystkie wartości kolorów w klipie filmowym.


Klasa ContextMenu [AS 2]

Klasa ContextMenu dostarcza kontrolę podczas działania programu do kontekstowego menu Flash Player'a, które pojawia się podczas naciśnięcia prawym przyciskiem myszy na filmie.


Klasa ContextMenuItem [AS 2]

Klasa ContextMenuItem pozwala ci na utworzenie własnego wpisu do menu kontekstowego wyświetlanego w Flash Player'rze.


Klasa ConvolutionFilter [AS 2]

Klasa ConvolutionFilter nakłada matrix efekt filtru splatania.


Poprzednia <<| 26/70 |>> Następna
26:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors