Loading:

TextField _rotation [AS 2]

Obrót pola tekstowego, podana w stopniach, od jego oryginalnego położenia.


TextField _soundbuftime [AS 2]

Liczba sekund, dźwięku wstępnie załadowanych, przed rozpoczęciem odtwarzania dźwięku strumieniowego.


TextField _target [AS 2]

Określa ścieżkę docelową do instancji pola tekstowego.


TextField _url [AS 2]

Pobiera adres URL pliku SWF, który stworzył dane pole tekstowe.


TextField _visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowe moj_txt jest widoczne.


TextField _width [AS 2]

Określa szerokość pola tekstowego, podana w pikselach.


TextField _x [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.


TextField _xmouse [AS 2]

Zwraca współrzędną x pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.


TextField _xscale [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.


TextField _y [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.


TextField _ymouse [AS 2]

Zwraca współrzędną y pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.


TextField _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.


TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.


TextFormat blockIndent [AS 2]

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.


TextFormat bold [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być pogrubiony.


TextFormat bullet [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest częścią listy wypunktowanej.


Poprzednia <<| 60/70 |>> Następna
60:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors