Loading:

FileReference creator [AS 2]

Zwraca typ tworzenia dla Macintosh pliku.


FileReference download [AS 2]

Wyświetla okno dialogowe w którym użytkownik może pobrać plik z serwera zdalnego.


FileReference modificationDate [AS 2]

Zwraca datę modyfikacji pliku na dysku.


FileReference name [AS 2]

Zwraca nazwę pliku na dysku.


FileReference onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik zamknie okno wyboru pliku bez wybrania pliku.


FileReference onComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy wysyłanie lub pobieranie zakończą się pomyślnie.


FileReference onHTTPError [AS 2]

Wywołuje się, gdy wysyłanie natrafi na błąd HTTP.


FileReference onIOError [AS 2]

Wywołuje się, gdy nastąpią błędy typu: wejście/wyjście.


FileReference onOpen [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłanie i pobieranie rozpoczynają się.


FileReference onProgress [AS 2]

Wywołuje się, gdy zostaje wysłana lub odebrana jakaś część pliku.


FileReference onSecurityError [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłania lub odbierania zawodzi z błędów bezpieczeństwa.


FileReference onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze plik w oknie dialogowym.


FileReference onUploadCompleteData [AS 2]

Wywołuje się, po otrzymanych danych od serwera, zaraz po zakończeniu wysyłania.


FileReference postData [AS 2]

Zwraca parametry POST do operacji wysyłania lub pobierania.


FileReference removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.


FileReference size [AS 2]

Zwraca wielkość pliku na dysku w bajtach.


Poprzednia <<| 18/70 |>> Następna
18:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors