Loading:

DisplacementMapFilter componentX [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu x .


DisplacementMapFilter componentY [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu y .


DisplacementMapFilter mapBitmap [AS 2]

Obiekt BitmapData zawierający dane mapy wyporności.


DisplacementMapFilter mapPoint [AS 2]

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.


DisplacementMapFilter mode [AS 2]

Tryb dla filtru.


DisplacementMapFilter scaleX [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność x z mapującej kalkulacji.


DisplacementMapFilter scaleY [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność y z mapującej kalkulacji.


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.


DropShadowFilter angle [AS 2]

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).


DropShadowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.


DropShadowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.


DropShadowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB.


DropShadowFilter distance [AS 2]

Odległość cienia od obiektu, w pikselach


DropShadowFilter hideObject [AS 2]

Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostać w zupełności ukryty (TRUE).


DropShadowFilter inner [AS 2]

Wskazuje czy cień ma być wewnątrz czy też na zewnątrz od oryginalnego obiektu.


Poprzednia <<| 16/70 |>> Następna
16:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors