Loading:

LoadVars toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.


LocalConnection allowDomain [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc odbierze żądanie do wykonania metody z wysyłanego obiektu LocalConnection.


LocalConnection allowInsecureDomain [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc, który pliku SWF jest wykonywany na zabezpieczonym protokole (HTTPS) odbierze żądanie do wykonania metody z obiektu LocalConnection, który jest przechowywany na serwerze HTTP.


LocalConnection close [AS 2]

Zamyka połączenie obiektu LocalConnection.


LocalConnection connect [AS 2]

Przygotowuje obiektu LocalConnection do odbierania poleceń od LocalConnection.send() metody (nazwane: wysyłaniem obiektu LocalConnection).


LocalConnection domain [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący domenę lokacji aktualnego pliku SWF.


LocalConnection onStatus [AS 2]

Wywołuje się, po wysyłaniu obiektu LocalConnection próbuje wysłać polecenie do odbierania obiektu LocalConnection.


LocalConnection send [AS 2]

Wywołuje metodę na otwartym połączeniu w innym pliku SWF (odbieranie obiektu LocalConnection).


Locale addDelayedInstance [AS 2]

Dodaje parę {instancja, string ID} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.


Locale addXMLPath [AS 2]

Dodaje parę {kod języka oraz ścieżkę języka} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.


Locale autoReplace [AS 2]

Określa czy ciągi znaków są automatycznie zamieniane po wczytaniu pliku XML.


Locale checkXMLStatus [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli plik został załadowany, w innym przypadku FALSE.


Locale getDefaultLang [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().


Locale initialize [AS 2]

Automatycznie określa język do użycia oraz wczytuje odpowiedni plik XML z językiem.


Locale languageCodeArray [AS 2]

Tablica znaków zwierająca kody dostępnych języków dla języków, które zostały określone lub załadowane do pliku FLA.


Locale loadLanguageXML [AS 2]

Wczytuje określony plik językowy XML.


Poprzednia <<| 31/70 |>> Następna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors