Loading:

split

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.


spliti

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.


sprawdzanie czy wartość wpisana w polu "text" jest liczbą - poprawione

Funkcja sprawdza czy wartość wpisana w formularzu jest liczbą.


sprintf()

Zwraca ciąg wyprodukowany zgodnie z formatowaniem $format.


sql_regcase

Tworzy wyrażenia regularne dla dopasowania wielkość liter


sqrt

Pierwiastek kwadratowy


srand

Inicjuje generator liczb losowych


sscanf()

Analizuje ciąg wejściowy z zgodnie z formatem


ssh2_auth_hostbased_file

Uwierzytelnienie z użyciem publicznego klucza odczytanego z pliku


ssh2_auth_none

Autoryzuje jako "none" (żaden)


ssh2_auth_password

Uwierzytelnienie ponad SSH za pomocą zwykłego klucza


ssh2_auth_pubkey_file

Autoryzacja z użyciem klucza publicznego odczytanego z pliku


ssh2_connect

Ustanawia połączenie ze zdalnym serwerem SSH


ssh2_exec

Wykonuje polecenie w zdalnym końcu i przydziela dla niego kanał


ssh2_fetch_stream

Pobiera zastępczy pod strumień powiązany z kanałem strumienia SSH2. Protokół SSH obecnie definiuje tylko jeden pod strumień STDERR który ma pod ID SSH2_STREAM_STDERR


ssh2_fingerprint

Zwraca serwer hostkey hash z aktywnej sesji


Poprzednia <<| 104/133 |>> Następna
104:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors