Loading:

PDF_create_gstate

Tworzy grafiki stan obiektu do rożnych opcji


PDF_create_pvf

Tworzy nazwę wirtualnego pliku formularza tylko do odczytu danych zawartych w pamięci


PDF_create_textflow

Przygotowuje proces tekstu dla późniejszego formatowania objektu


PDF_curveto

Zwraca bieżący punkt z krzywej, przy użyciu 3 punktów kontrolnych.


PDF_define_layer

Tworzy nową definicje warstwy


PDF_delete

Usuwa obiekt PDFlib i uwalnia wszystkie wewnętrzne zasoby


PDF_delete_pvf

Usuwa nazwe wirtualnego pliku i uwalnia struktury danych (ale nie treść)


PDF_delete_table

Usuwa tabele i wszystkie związane z nimi struktury danych


PDF_delete_textflow

Usuwa textflow i powiązane z nimi struktury danych


PDF_encoding_set_char

Dodaje nazwe znaku i/lub wartość Unicode niestandardowego kodowania


PDF_endpath

Kończy bieżącą ścieżkę bez wypełnienia lub obrysu


PDF_end_document

Zamyka wygenerowany plik PDF i stosuje różne opcje


PDF_end_font

Zakańcza 3 typy definicji czcionki


PDF_end_glyph

Kończy znak definicji dla typu 3 czcionek


PDF_end_item

Zamyka strukture elementu lub innej pozycji


PDF_end_layer

Dezaktywuje wszystkie aktywne warstwy.


Poprzednia <<| 81/133 |>> Następna
81:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors