Loading:

com_get_active_object

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.


com_invoke

com_invoke () wywołuje metodę o nazwie function_name COM referenced by com_object.


com_load

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.


com_propset

Ta funkcja jest aliasem dla: com_set().


com_set

Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.


connection_aborted


connection_status


convert_cyr_string()

Przegrywa z jednego zestawu znaków cyrylicy na inny.


convert_uudecode()

Dekoduje jeden zakodowany string.


convert_uuencode()

Koduje łańcuch znaków używając algorytmu UUencode.


copy()

Kopiuje plik z $źródło do $przeznaczenie .


cos

Funkcja cos() zwraca cosinus kąta argument podanego w radianach.


cos

Funkcja cos() zwraca cosinus kąta argument podanego w radianach.


cosh

Zwraca cosinus hiperboliczny z liczby arg , definiowany jako (exp(arg) + exp(-arg))/2.


count

Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.


count()

Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu. Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.


Poprzednia <<| 22/133 |>> Następna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors