Loading:

DomDocument domxml_open_file

Funkcja analizuje dokument XML w danym pliku.


DomDocument domxml_open_mem

Funkcja analizuje dokument XML w danym ciągu.


DomDocument domxml_xmltree

Funkcja analizuje dokument XML w str i zwraca drzewo obiektów PHP analizowanego dokumentu


DomDocument->add_root

Dodaje główny węzeł elementu do dokumentu Dom i zwraca nowy węzeł. Nazwa elementu jest przekazywana w parametrze.


DomDocument->create_attribute

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomAttribute. Nazwa atrybutu jest wartością pierwszego parametru. Wartości atrybutu jest wartością drugiego parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_cdata_section

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomCData. CDATA wartość jest przekazywana do parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_comment

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomComment. Treścią komentarza jest wartość parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_element

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_element_ns

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość tego parametru przekazywana z nazwą. URI przestrzeni nazw jest wartością parametru przekazywaną w uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaracji o tej samej uri w katalogu głównym węzła dokumentu, na początku tego jest podjęta, w przeciwnym wypadku będzie to przewidziane w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy jeden. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_entity_reference

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomEntityReference. Treść jednostki odniesienia jest wartośią tego parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_processing_instruction

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomCData. Zawartość w pi jest wartością tego parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->create_text_node

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomText. Treść tekstu jest wartością tego parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().


DomDocument->doctype

Funkcja ta zwraca obiekt klasy DomDocumentType. PHP w wersji 4.3


DomDocument->document_element

Funkcja ta zwraca element główny węzeła dokumentu.


DomDocument->dump_file

Tworzy dokument XML z reprezentacji Dom. funkcja ta rozpoczynasie się zwykle po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej. Format określa, czy wyjście powinno być starannie formatowane, czy nie. Pierwszy parametr określa nazwę pliku i drugi parametr, czy powinny być skompresowane lub nie.


DomDocument->dump_mem

Tworzy dokument XML z reprezentacji Dom. funkcja ta rozpoczynasie się zwykle po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej. Format określa, czy wyjście powinno być starannie formatowane, czy nie. Pierwszy parametr określa nazwę pliku i drugi parametr, czy powinny być skompresowane lub nie.


Poprzednia <<| 28/133 |>> Następna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors