Loading:

bool xmlwriter_write_dtd_entity ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xmlwriter_write_element

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xmlwriter_write_element_ns

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xmlwriter_write_pi ( resource $xmlwriter , string $target , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xmlwriter_write_raw ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xml_parser_free

Zwalnia podany parser XML.


bool xml_parser_set_option

Ustawia opcję parsera XML.


bool xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi danych parsera XML.


bool xml_set_character_data_handler

Ustawia domyślny handler funkcji parsera XML.


bool xml_set_element_handler

Ustawia funkcje procedury obsługi elementu dla parser XML. początkowa_procedura_obsługi_elementu i końcowa_procedura_obsługi_elementu są ciągami znaków zawierającymi nazwy funkcji, które muszą istnieć podczas wywołania xml_parse() dla parser .


bool xml_set_object

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc metodą obiektu.


bool xml_set_processing_instruction_handler

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML.


bool xpath_register_ns

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xpath_register_ns_auto

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


boolean XMLReader::setSchema

Użyj schematu W3C XSD do poprawności dokumentu, jak jest on przetwarzany. Aktywacja jest możliwa tylko przed pierwszym Read ().


bzclose

Funkcja zamyka wybrany uchwyt pliku bzip2. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


Poprzednia <<| 18/133 |>> Następna
18:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors