Loading:

strncasecmp()

Funkcja ta jest podobna do strcasecmp(), z tą różnicą jednak, że tutaj można określić (górny limit) ilość znaków z których ma być porównywany strin


strncmp()

Odróżniająca wielkość znaków wersja funkcji strcasecmp().


strpbrk()

Przeszukuje string'a dla każdego z zestawu znaków.


strpos()

Zwraca numeryczne stanowisko pierwszego wystąpienia szukanego znaku w ciągu.


strptime()

Formatuje datę/czas generowany przez strftime().


strrchr()

Znajduje ostatnie występowanie znaku w łańcuchu znaków.


strrev()

Odwraca ciąg znaków.


strripos()

Przeszukuje ciąg znaków wyszukując danego wyrażenia.


strrpos()

Znajduje pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu znaków.


strspn()

Sposób wyszukiwania wyrażenia w stringu.


strstr()

Wyszukuje jednego lub wielu znaków w ciagu, po czym usuwa to co było, przed znalezionym rekordem, a wyświetla pozostałość łącznie z szukanym znakiem.


strtok()

strtok() dzieli łańcuch znaków (string) na mniejsze części, każdy z nich jest wytyczoną przez dowolny znak.


strtolower()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na małe.


strtotime()

Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu.


strtoupper()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na duże.


strtr()

Przekształca słowa zamieszczone w stringu na inne.


Poprzednia <<| 109/133 |>> Następna
109:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors