Loading:

Pobieranie danych z innego arkusza w tym samym pliku

Czasami jesteśmy zmuszeni posłużyć się danymi pomocniczymi lub tworzyć 2 lub nawet więcej arkuszy w tym samym pliku Excel.


Podmienianie znaków w ciągach

W PHP można także znaleźć funkcję


popen

Otwiera potok do procesu uruchomionego przez rozwidlenie polecenia (ang. forking) podanego w parametrze polecenie.


pos()

Ta funkcja jest aliasem dla: current()


pow

Zwraca argument podstawa podniesiony do potęgi wykładnik . Jeśli możliwe, funkcja zwróci typ integer.


preg_match

preg_match ? wykonuje pasujące wyrażenia regularne


preg_match_all

Wykona globalne dopasowanie wyrażeń regularnych


preg_replace

Wyszukuje $subject(temat) pasującego do $patern(wzoru) i zastępuje je zmienną $replacement.


preg_replace_callback

preg_replace_callback ? Wykona wyszukiwania wyrażeń regularnych i zastąpi je za pomocą wywołani


prev()

Cofa wewnętrzny wskaźnik tablicy. Zwraca wartość z tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.


print()

Wyświetla ciag znaków na ekranie.


printer_delete_brush

Funkcja usuwa wybrane pędzle. Na przykład patrz printer_select_brush ()


printer_draw_rectangle

Funkcja zwraca prostokąt.


printer_draw_roundrect

Funkcja zwraca prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami.


printer_draw_text

Funkcja zwraca tekst w pozycji X, Y przy użyciu czcionki.


printer_end_doc

Zamyka nowy dokument w bufor drukarki. Dokument jest gotowy do druku. Na przykład patrz printer_start_doc ().


Poprzednia <<| 89/133 |>> Następna
89:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors