Loading:

ZipArchive::deleteName()

Usuwa wpis z archiwum, używając nazwy.


ZipArchive::extractTo()

Wypakowuje kompletnie archiwum do określonego miejsca.


ZipArchive::getArchiveComment()

Zwraca komentarz archiwum ZIP.


ZipArchive::getCommentIndex()

Zwraca komentarz z archiwum ZIP, używając indexu wpisu.


ZipArchive::getCommentName()

Zwraca komentarz wpisu z archiwum, używając nazwy wpisu.


ZipArchive::getFromIndex()

Zwraca treść wpisu przy użyciu indeksu.


ZipArchive::getFromName()

Zwraca zawrtość wpisu przy użyciu podanej nazwy.


ZipArchive::getNameIndex()

Zwraca nazwę wpisu archiwum ZIP, używając indeksu.


ZipArchive::getStream()

Pobiera plik do obsługi wejścia zdefiniowanego przez jego nazwę.


ZipArchive::locateName()

Zwraca indeks wpisu z archiwum.


ZipArchive::open()

Otwiera archiwum ZIP.


ZipArchive::renameIndex()

Zmiane nazwę wpisu, określoną przez numer indexu.


ZipArchive::renameName()

Zmienia wpis w archiwum, używając jego nazwy.


ZipArchive::setArchiveComment()

Ustawia komentarz dla archiwum ZIP.


ZipArchive::setCommentIndex()

Ustawia komentarz dla wpisu używając indexu do identyfikacji.


ZipArchive::setCommentName()

Ustawia komentarz dla wpisu używając nazwy do identyfikacji.


Poprzednia <<| 131/133 |>> Następna
131:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors