Loading:

bzread()

Odczytuje z podanego wskaźnika pliku.


bzwrite

bzwrite() zapisuje łańcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.


bzwrite()

Zapisuje łaźcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.


Błędy programisty

Hmm kto nie popełnia błędów


call_user_func

Wzywa użytkownika do zdefiniowanych funkcji podanej przez parametr funkcji.


call_user_func_array

Wzywa użytkownika do zdefiniowania funkcji z parametrami w param_arr.


call_user_method

Funkcja call_user_method() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").


call_user_method_array

Funkcja call_user_method_array() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func_array() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").


cal_days_in_month ()

Zwraca liczbę dni i miesiący w danym roku kalendarzowym


cal_from_jd()

Konwertuje Juliański zapis dni na inny, do określonej daty w kalendarzu.


cal_info()

Zwraca infromacje o aktualnym kalendarzu.


cal_to_jd()

Konwertuje date z podanego kalendarzu na date w formie kalendarzu Juliańskiego.


ceil

Zwraca nabliższą liczbę całkowitą, większą lub równą podanemu argumentowi liczba.


chdir()

Zmienia bieżący katalog roboczy na podany.


checkdate()

Waliduje datę gregoriańską.


checkdnsrr

Wyszukuje DNS dla rekordów typu (type) odpowiadające hostowi (host)


Poprzednia <<| 20/133 |>> Następna
20:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors