Loading:

imagecolorset

Ta funkcja ustawia indeks w palecie określonego koloru. Jest to użyteczne podczas tworzenia efektu flood-fill-like w palecie obrazu bez bez obciążania wykonywania faktycznej flood-fill.


imagecolorsforindex

Pobiera kolor określonego indeksu


imagecolorstotal

Zwraca numer koloru w plecie obrazka


imagecolortransparent

Ustawia przeźroczystość koloru w danym obrazku


imageconvolution

Dotyczy matrycy obrazka używając danych współrzędnych


imagecopy

Kopiuje część z src_im do dst_im zaczynając od x,y współrzędne src_x, src_y z wysokością src_w i wysokością src_h. Zdefiniowana porcja będzie skopiowana do x,y współrzędnych dst_x i dst_y


imagecopymergegray

Kopiuje część z src_im do dst_im zaczynając od x,y współrzędnej src_x, src_y szerokością src_x i wysokością src_h.


imagecopyresampled

Kopiuje prostokątny fragment z jednego obrazka do innego, sprawnie interpolując wartości pikseli tak aby w szczególności po zmniejszeniu rozmiarów ibrazka zachować czytelność


imagecopyresized

Funkcja imagecopyresampled pobiera prostokątny obszar z obrazka src_image szerokości src_w i wysokości src_h w pozycji src_x, src_y i przenosi w prostokątny obszar docelowego obrazu dst_src


imagecreate

Zwraca identyfikator obrazu odpowiadający czarnemu obrazkowi o określonym rozmiarze


imagecreatefromgd

Tworzy nowy obraz z pliku GD lub URL


imagecreatefromgd2

Tworzy nowy obraz z pliku lub adresu URL poprzez GD2


imagecreatefromgd2part

Utwórz nowy obraz z danej części pliku GD2 lub URL.


imagecreatefromgif

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentującego uzyskane z dane $filename


imagecreatefromjpeg

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentującego uzyskane z dane $filename


imagecreatefromstring

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $data. Ten typ jest automatycznie wykryty jeśli twój PHP wspiera JPEG, PNG, GIF, WBMP, and GD2.


Poprzednia <<| 58/133 |>> Następna
58:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors