Loading:

DOMImplementation::createDocumentType

Tworzy pusty DOMDocumentType obiektu. Jednostka deklaracji i oznaczenia nie są udostępniane. Odwołanie do rozszerzenia i uzupełnienia atrybutu domyślnie nie występują.


DOMImplementation::hasFeature

Sprawdza, czy DOM realizuje wykonanie konkretnej funkcji.


DOMNamedNodeMap::getNamedItem

Pobiera węzeł określony przez jego nodeName.


DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS

Pobiera określone przez węzeł lokalnej namespaceURI.


DOMNamedNodeMap::item

Pobiera węzła określonego przez indeks w DOMNamedNodeMap obiektu.


DOMNode XMLReader::expand

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.


DOMNode bool add_namespace

Ta metoda dodaje nazwe zgłoszenia do węzła.


DOMNode DOMNode append_child

Funkcja ta dołącza dziecko do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci.


DomNode->clone_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DomNode->first_child

Zwraca pierwsze dziecko węzła.


DomNode->insert_before

Funkcja ta wstawia nowy węzeł newnode tuż przed węzła refnode. zwracana jest wartość wstawionego węzła. Jeśli masz zamiar zrobić kolejne modyfikacje na dołączonym dziecku należy użyć zwróconego węzła .


DomNode->last_child

Zwraca ostatnie dziecko węzła.


DomNode->next_sibling

Funkcja zwraca następne rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma go obok rodzeństwo zwraca FALSE (<4,3) lub null (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.


DomNode->node_name

Zwraca nazwę węzła. Nazwa ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.


DomNode->node_type

Zwraca typ węzła. Wszystkie możliwe rodzaje zostały wymienione w tabeli we wstępie.


DomNode->node_value

Zwraca wartość węzła. Wartość ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.


Poprzednia <<| 33/133 |>> Następna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors