Loading:

setcookie

setcookie() określa ciasteczko (ang. cookie) do wysłania z nagłówkami HTTP. Ciasteczko musi być wysłane zanim jakiekolwiek inne nagłówki zostaną wysłane (to jest ograniczenie ciasteczek, nie PHP). To wymaga od ciebie umieszczenia wywołań tej funkcji przed znacznikami <html> czy <head>.


setcookie

bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire [, string $path [, string $domain [, bool $secure [, bool $httponly ]]]]]] )


setlocale()

Ustawia localne informacje.


setrawcookie

setrawcookie() jest dokadnie tzm samzm co setcookie() oczekuje wartości cookie jeśni nie bdzie automatyczie zakodowany podczas wysyłąina przez przeglądarkę.


set_error_handler()

Ustawia zdefiniowane przez użytkownika funkcje obsługi błędów.


set_exception_handler()

Ustawia przez użytkownika funkcje obsługi wyjatków dla skryptów.


set_include_path()

Ustawia konfiguracyjne opcje dla include_path(), jest ona ważna tylko do zakończenia skryptu.


set_magic_quotes_runtime()

Ustawia bieżącą aktywną konfigurację z magic_quotes_runtime.


set_time_limit()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.


sha1()

Szyfruje ciąg wejściowy na 40-bitowy hexodecymalny kod.


sha1_file()

Szyfruje ciąg wejściowy na 40-bitowy hexodecymalny kod do pliku.


shell_exec

Ta funkcja jest identyczna z backtick operator


shuffle()

Ta funkcja tasuje tablicę (losuje kolejność elementów w niej).


similar_text()

Oblicza podobieństwa między dwoma ciągami.


similar_text()

Oblicza podobieństwa między dwoma ciągami.


SimpleXMLElement addChild

Dodaje dziecko elementu do węzła i zwraca SimpleXMLElement nad dzieckiem.


Poprzednia <<| 97/133 |>> Następna
97:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors