Loading:

variant_set

Konwertuje wartość do wariantu i przypisuje go do wariantu obiektu; nowy wariant obiektu jest tworzony, a stare wartości wariantu zostają zwolnione


variant_set_type

Ta funkcja jest podobna do variant_cast (), chyba że zostanie zmodyfikowany wariant "na miejscu", nie jest tworzony nowy wariant. Parametry dla tej funkcji mają identyczne znaczenie jak dla tych z variant_cast ().


variant_sub

Odejmuje prawa od lewej.


variant_xor

Wykonuje wykluczenia logiczne .


var_export

var_export () pobiera uporządkowane informacje na temat danej zmiennej. Jest ona podobna do funkcji var_dump () z jednym wyjątkiem: zwrca poprawną reprezentacje kodu PHP.


version_compare()

Porównuje dwa "PHP-znormalizowane" numery wersji ciągów.


vfprintf()

Zapisuje sformatowany łańcuch do strumienia.


virtual

Wykonuje zapytanie do Apache'a


void aggregate

Agreguje metody i właściwości określone w klasie istniejącego obiektu. Metody i właściwości o nazwach rozpoczynających ze znakiem podkreślenia (_) uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas i nie są używane, konstruktory są również wyłączone z procedury agregacji.


void aggregate_methods

Agreguje wszystkie metody zdefiniowane w klasie istniejącego obiektu, z wyjątkiem klasy konstruktora lub metody, których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_).


void aggregate_methods_by_regexp

Selekcjonuje Klasy metod agregacji do obiektu przy użyciu wyrażeń regularnych.


void aggregate_properties

Agreguje wszystkie właściwości zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu, z wyjątkiem własności , których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_), które uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas.


void aggregate_properties_by_regexp

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu wyrażeń regularnych w celu dopasowania ich nazw.


void com_addref

Zwiększa licznik elementów odniesienia


void com_release

Nigdy nie powinniśmy korzystać z tej funkcji.


void deaggregate

Usuwa metody i właściwości z klas, które zostały zagregowane do obiektu.


Poprzednia <<| 118/133 |>> Następna
118:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors