Loading:

DOMDocument::getElementsByTagNameNS

Zwraca DOMNodeList wszystkich elementów z danej lokalnej nazwy i URI przestrzeni nazw.


DOMDocument::importNode

Funkcja ta zwraca kopię węzła do importu i łączy go z bieżącym dokumentem.


DOMDocument::load

Ładuje dokument XML z pliku.


DOMDocument::loadHTML

Funkcja parsuje HTML zawarty w ciągu źródłowym. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostało załadowane. Funkcja ta może być również utworzona statycznie, aby załadować i stworzyć obiektu DOMDocument. Statyczne wywołania mogą być stosowane, gdy w DOMDocument właściwości są ustawione przed załadunkiem.


DOMDocument::loadHTMLFile

Funkcja analizuje dokument HTML w pliku o nazwie nazwa_pliku. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostać załadowane.


DOMDocument::loadXML

Ładuje dokument XML z łańcucha.


DOMDocument::normalizeDocument

Ta metoda działa tak, jak gdyby został zapisany, a następnie załadowany dokument, umieszcza dokument w "normalnej" formie.


DOMDocument::registerNodeClass

Metoda ta pozwala na zarejestrowanie własnej rozszerzonej klasy DOM , która może być wykorzystane potem przez PHP DOM rozszerzenia.


DOMDocument::relaxNGValidate

Wykonuje ?relaxNG zaliczenie na dokumencie w oparciu o podany schemat RNG


DOMDocument::relaxNGValidateSource

Wykonuje ?relaxNG zaliczenie na dokumencie w oparciu o podane źródła RNG.


DOMDocument::save

Tworzy dokument XML z reprezentacji DOM . Ta funkcja jest zwykle wzywana po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej.


DOMDocument::saveHTML

Tworzy dokument HTML z reprezentacji DOM Ta funkcja jest zwykle wyzwana po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej.


DOMDocument::saveHTMLFile

Tworzy dokument HTML z reprezentacji DOM . Ta funkcja jest zwykle wyzwana po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej.


DOMDocument::saveXML

Tworzy dokument XML z reprezentacji DOM . Ta funkcja jest zwykle wzywana po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej.


DOMDocument::schemaValidateSource

Potwierdza dokument oparty na schemacie zdefiniowane w danym łańcuchu.


DOMDocument::validate

potwierdza dokument oparty na jego DTD.


Poprzednia <<| 30/133 |>> Następna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors