Loading:

filter_input_array

Funkcja ta jest przydatna do pobrania wielu wartości powtarzalnych bez wywoływania filter_input ()


filter_var

filter_var - Filtry zmiennej z określonym filtrem


filter_var_array

Funkcja ta jest przydatna do pobierania wielu wartości powtarzalnych bez wywoływania filter_var ().


finfo_buffer()

Funkcja jest używana do pobierania informacji o binarnych danych w ciągu.


finfo_close()

Funkcja zamyka źródło otwarte przez finfo_open().


finfo_file()

Ta funkcja jest używana do pobierania informacji o danym pliku.


finfo_open()

Ta funkcja otwiera 'magiczną' bazę danych oraz zwraca jej źródło.


finfo_set_flags()

Ta funkcja ustawia różne opcje Fileinfo. Opcje można również ustawić w finfo_open() bezpośrednio, lub dzięki innym Fileinfo funkcji.


float floatval

pobiera wartość float z $var


flock()

Zamyka otwarty plik.


floor

Zwraca najbliższą liczbę całkowitą, mniejszą lub równą podanemu arumentowi liczba .


flush()

Opróżnia bufory wyjściowe PHP. Funkcja skutecznie próbuje ściągnąć wszystkie dane wyjściowe do tej pory wysłane do przeglądarki użytkownika.


fnmatch()

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.


fopen()

Otwiera plik lub URL


Formatowanie na wysokie litery - UPPER

Formuła konwertuje podane dane na duże litery za pomocą funkcji UPPER.


fpassthru()

Wyświetla wszystkie pozostałe dane na wskaźniku pliku.


Poprzednia <<| 40/133 |>> Następna
40:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors