Loading:

apache_reset_timeout

Resetuje zapisany minutnik Apache


apache_reset_timeout()

Resetuje czasomierz w Apache do określenia limitu czasu odpowiedzi. Domyślnie jest ustawiony na 300 sekund. Funkcja działa we wszystkich wersjach Apache.


apache_response_headers

Pobiera wszystkie nagłówki HTTP odpowiedzi serwera


apache_response_headers()

Pobiera wszystkie nagłówki HTTP odpowiedzi serwera. Zwraca tablicę wszystkich nagłówków odpowiedzi serwera Apache w przypadku sukcesu, lub FALSE w przypadku porażki.


apache_setenev()

Ustawia wartość zmiennej środowiskowej Apaches podanej w nazwa_zmiennej . Informacja: Kiedy zmieniasz zmienną środowiskową Apache, odpowiadająca jej zmienna $SERVER nie jest zmieniana.


apache_setenv

Ustawia zmienną Apache'a subprocess_env


apc_add()

Zapisuje zmienną w cache, tylko wtedy, gdy nie została ona wcześniej w taki sposó zgłoszona.Domyślnie, każda zmienna dodana w taki sposób nigdy nie jest usuwana, można oczywiście to zmienić dodając parametr $ttl.


apc_cache_info()

Zwracam informacje o cache komputera oraz o meta-danych w postaci tablicy.


apc_clear_cache()

Wyczyszcza informacje z cache użytkownika. Zwraca TRUE lub FALSE, gdy napotak jakieś problemy.


apc_compile_file()

Przechowywuje plik w cache jako kod bajtowy (bytecode), obchodząc wszystkei filtry. Zwraca TRUE oraz FALSE.


apc_define_constans()

Deklaruje zbiór generalnych zmiennych środowiskowych stałych. Do usunięcia tak wpisanych danych nie potrzebna jest funkcja usuwająca wszystkie informacje cache, ale nadpisanie ten sam zbiór, pustym zbiorem.


apc_delete()

Usuwa wszystkie zmienne z cache. Jej starszym odpowiednikiem jest: apc_clear_cache().


apc_fetch()

Rozdziela przechowywane zmienne z pamięci cache.


apc_load_constants()

Wczytuje zbiór stałych zmiennych z cache.


apc_sma_info()

Wyświetla informacje API o dostępnej lokalizacji pamięci. Zwraca tablicę znaków.


apc_store()

Deklaruje własną zmienną globalną. Zwraca TRUE lub FALSE.


Poprzednia <<| 4/133 |>> Następna
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors