Loading:

ini_get()

Pobiera wartości opcji konfiguracyjnych.


ini_get_all()

Pobiera wszystkie opcje konfiguracyjne.


ini_restore()

Przywraca wartości opcje konfiguracyjne.


ini_set()

Ustawia wartość, opcji konfiguracyjnej.


int domxml_xslt_version

Pobiera wersje biblioteki XSLT .


int extract

Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tablicy symboli.


int filter_id

filter_id - Zwraca identyfikator filtru należącego do podanego filtru


int func_num_args

func_num_args - Zwraca liczbę argumentów do funkcji


int intval

Zwraca wartość całkowitą var, korzystając z określonej base do konwersji (domyślnie podstawą jest 10).


int preg_last_error

Zwraca kod błędu z ostatniego wzkonania PCRE regex .


int variant_get_type

Zwraca typ obiektu wariantu .


int xml_get_current_byte_index

Pobiera aktualny indeks bajtu podanego parsera XML.


int xml_get_current_column_number

Pobiera aktualny numer kolumny dla podanego parsera XML.


int xml_get_current_line_number

Pobiera aktualny numer linii dla podanego parsera XML.


int xml_get_error_code

Pobiera kod błędu parsera XML.


int xml_parse

xml_parse() parsuje dokument XML. Uchwyty dla skonfigurowanych zdarzeń są wywoływane odpowiednią ilość razy.


Poprzednia <<| 63/133 |>> Następna
63:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors