Loading:

atan2()

Arcus tangens dwóch zmiennych.


atanh ( float $arg )

Zwraca area tangens hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, dla której tangens hiperboliczny jest równy arg .


atanh()

Area tangens hiperboliczny.


Automatyczne przekierowanie na wybraną stronę, adres - JavaScript

Aby automatycznie przekierować użytkownika na dany adres strony wystarczy ten prosty kod JavaScript korzystający z tagu window.location


base64_encode

Koduje dane za pomocą algorytmu MIME base64


basename()

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja zwraca samą nazwę pliku.


base_convert

Zwraca łańcuch znaków zawierający liczbę w reprezentacji w system_docelowy .


Biblioteka GD - edytuj grafiki w PHP

Biblioteka GD - edytuj grafiki w PHP


bin2hex()

Konwertuje wartość w formacie binarnym na hexodecymalny.


bindec

Zwraca liczbę dziesiętną odpowiadającą liczbie dwójkowej podanej w argumencie liczba_dwójkowa.


bindec

Zwraca liczbę dziesiętną odpowiadającą liczbie dwójkowej podanej w argumencie liczba_dwójkowa.


bool XMLReader::lookupNamespace

Wyszukaj w zakresie nazw dla danego prefiksu.


bool XMLReader::moveToAttribute

Pozycji kursora na nazwie atrybutu.


bool XMLReader::moveToAttributeNo

Pozycja kursora atrybutu w oparciu o jego pozycję.


bool XMLReader::moveToAttributeNs

Pozycja kursora atrybutu w określonych nazwach.


bool XMLReader::next

Pozycja kursora na następnym węźle, pomija wszystkie poddrzewa.


Poprzednia <<| 11/133 |>> Następna
11



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors