Loading:

DomXsltStylesheet DomDocument process

Porada dotycząca transformacji danego obiektu DomDocument


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego bufora XSL .


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego dokumentu XSL.


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file

Tworzy obiekt DomXsltStylesheet z danego pliku XSL


DomXsltStylesheet string result_dump_file

Ponieważ DomXsltStylesheet-> Proces zawsze zwraca dobrze uformowane DomDocument XML, bez względu na to, co jak zadeklarowana została metoda wyjsciowa w...


DomXsltStylesheet string result_dump_mem

Ponieważ DomXsltStylesheet-> Proces zawsze zwraca dobrze uformowane DomDocument XML, bez względu na to, co metoda wyjściowa zadeklarowała w...


doubleval

Ta funkcja jest aliasem dla: floatval().


each()

Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy tablica i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element.


easter_date()

Zwraca UNIX'owy czas odpowiadający północy w Wielkanoc w danym roku.


easter_days()

Zwraca liczbę dni po 21 marca, przed Wielkanocą na dany rok.


ebcdic2ascii

Konwersja łańcucha znaków z EBCDIC do ASCII


ebcdic2ascii()

ebcdic2ascii() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, dostępną wyłącznie w systemach EBCDIC (OS/390, BS2000). Funkcja konwertuje łańcuch znaków EBCDIC łańcuch_ebcdic do odpowiadającej mu postaci ASCII (bezpiecznie dla binariów) i zwraca wynik.


echo()

Wyświetla jeden lub więcej stringów.


empty();

Opiszę wam na prostym przykładzie z formularzem typu POST funkcję empty();, która sprawdza czy zmienna jest pusta.


end

end() przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy tablica na ostatnim elemencie i zwraca jego wartość.


end()

Ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie.


Poprzednia <<| 36/133 |>> Następna
36:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors