Loading:

array()

Tworzy tablicę, zwraca tablicę stworzoną z podanych parametrów. Parametry mogą być indeksowane przy pomocy operatora => operator.


array_change_key_case()

Zwraca tablicę ze wszystkimi kluczami tekstowymi zamienionymi na wyłącznie małe lub wyłącznie duże litery.


array_chunk()

Dzieli tablicę na kilka mniejszych, każda po rozmiar elementów. Istnieje możliwość, że ostatnia tablica będzie mniejsza. Otrzymujesz tablice jako elementy wielowymiarowej tablicy indeksowanej przez liczby zaczynając od zera.


array_combine()

Tworzy tablicę używając wartości jednej tablicy jako kluczy a drugiej jako wartości.


array_count_values()

Zlicza wszystkie wartości w tablicy, zwraca tablicę zawierającą wartości tablicy wejście jako klucze i częstość ich występowania w tablicy wejście jako wartości.


array_diff()

Zwraca różnice pomiędzy tablicami, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które nie są obecne w innych tablicach-argumentach.


array_diff_assoc()

Oblicza różnicę między tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z array1 , które nie są obecne w żadnym z innych argumentów.


array_diff_key()

Oblicza różnicę tablic używając kluczy do porównań, zwraca wszystkie wartości z tablica1 , które nie są obecne w żadnym z pozostałych argumentów.


array_diff_uassoc()

Oblicza różnicę tablic z dodatkowym indeksem, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z tablica1 które nie są obecne w żadnym z pozostałych argumentów.


array_diff_ukey()

Oblicza różnicę tablic używając funkcji zwrotnej do porównywania kluczy.


array_fill()

Wypełnia tablicę wartością value , począwszy od indeksu indeks_początkowy przez num kolejnych elementów tablicy.


array_fill_keys()

Wypełnia tablicę z wartością $wartość parametru, przy użyciu wartości $klucze z tablicy jako kluczy.


array_filter()

Filtruje elementy przy użyciu funkcji zwrotnej, wykonuje iterację dla każdej wartości z tablicy wejście , przekazując tą wartość jako parametr funkcji funkcja_zwrotna .


array_flip()

Wymienia wszystkie klucze z przypisanymi do nich wartościami w tablicy. zwraca tablicę w odwróconym porządku, tzn. klucze z tablicy trans stają się wartościami a wartości trans stają się kluczami.


array_intersect()

Zwraca przecięcie tablic, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które istnieją we wszystkich argumentach. Zauważ, ża zachowywane są przypisania kluczy.


array_intersect_assoc()

Wylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z tablica1 , które są obecne także we wszystkich pozostałych argumentach.


Poprzednia <<| 7/133 |>> Następna
7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors