Loading:

imagestringup

Rysuje ciąg znaków pionowo według podanych współrzędnych


imagesx

Zwraca szerokość danego obrazka


imagesy

Zwraca wysokość danego obrazka


imagetruecolortopalette

Konwertuje obraz truecolor na paletę obrazu.


imagettfbbox

Funkcja oblicza i zwraca obwiednię (co to ?) w pikselach TrueType tekst.


imagettftext

Wypisuje dany $text na obrazku używając czcionki typu TTF TrueType


imagetypes

Zwraca typ obrazu wspierany przez bieżący zainstalowany PHP


imagewbmp

wyświetla lub zapisuje wersje WBMP danego obrazu $image


imagexbm

Wyświetla lub zapisuje obrazek $image jako XBM


image_type_to_extension

Zwraca rozszerzenie dla danego IMAGETYPE_XXX


image_type_to_mime_type

Funkcja ta określa Mime-Type dla IMAGETYPE


implode()

Funkcja implode zamienia tablicę array na ciąg rozdzielony ustalonym w parametrze znakiem


inclued_get_data()

Pobiera dane includ'owane.


inet_ntop

Ta funkcja konwertuje 32bitowy IPv4, lub 128 bitowy IPv6 adres w odpowiedni ciąg adresu


inet_pton

Funkcja konwertuje IPv4 lub IPv6 adres zrozumiały dla człowieka na na 32 lub 128 bitowy kod


ini_alert()

Ta funkcja jest aliasem dla: ini_set().


Poprzednia <<| 62/133 |>> Następna
62:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors