Loading:

PDF_get_errmsg

Pobiera tekst ostatnio wyrzuconego wyjątku lub przyczyne niepowodzenia wywołanej funkcji


PDF_get_errnum

Pobiera numer ostatnio wyrzuconego wyjątku lub przyczyny niepowodzenia wywołanej funkcji


PDF_info-font

Zapytania dotyczące szczegółowych informacji i załadowanej czcionce


PDF_info_table

Pobiera tabele informacji dotyczących ostatnio wprowadzonych instancji do tabeli.


PDF_info_textflo

Uzyskuje bieżący stan textflow.


PDF_initgraphics

Resetuje wszystkie kolory i grafiki.


PDF_lineto

Rysuje linie z bieżącego punktu do innego punktu.


PDF_load_3ddata

Ładuje model 3D


PDF_load_font

Wyszykuje czcionke i przygotowuje ją do późniejszego użycia


PDF_load_iccprofile

Wyszukuje profil ICC i przygotowuje go to użycia


PDF_load_image

Otwiera obraz pliku


PDF_moveto

Ustawia bieżący punkt dla grafiki wyjściowej.


PDF_open_ccitt

Otwiera surowy obraz CCITT


PDF_open_file

Tworzy nowy plik PDF używając dostarczonej nazwy pliku.


PDF_open_image_file

Otwiera obraz pliku


PDF_open_pdi_page

Przygotowuje stronę do późniejszego użycia z PDF_fit_pdi_page().


Poprzednia <<| 83/133 |>> Następna
83:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors