Loading:

imagealphablending

imagealphablending() pozwala na dwa różne modele rysowania prawdziwym kolorem obrazka.


imageantialias

Uaktywnia szybki rysunek metodą antyaliasing dla linii i wielokontów.


imagearc

imagearc() rysuje łuk o o podanych współrzędnych


imagechar

imagechar() - rysuje pierwszy znak z parametru $c w obrazku zindentyfikowanym w parametrze $image zaczynając od lewego górnego rogu $x i $y z kolorem z parametru $color


imagecharup

Rysuje znak z parametru $c wyśrodkowany według określonych współrzędnych na obrazku podanym w parametrze $image


imagecolorallocate

Zwraca indentyfikator koloru reprezentujący kolor będący w składzie danego komponentu RGB


imagecolorallocatealpha

imagecolorallocatealpha() zachowuje się identycznie jak imagecolorallocate()


imagecolorat

Zwraca indeks koloru pikseli określonej lokacji w obrazie określonym w parametrze $image


imagecolorclosest

Zwraca indeks koloru w palecie obrazu który jest "najbliższy" określonej wartości RGB


imagecolorclosestalpha

Zwraca indeks koloru z palecie obrazka który jest bliższy określony wartością RGB i poziom alfa


imagecolorclosesthwb

Pobiera indeks koloru który jest najbliższym odcieniem białego i czarnego danego koloru


imagecolorexact

Zwraca indeks koloru określonego w palecie obrazu


imagecolorexactalpha

Zwraca indeks określonego koloru + przeźroczystość w palecie koloru


imagecolormatch

Tworzy kolor palety obrazu który najbardziej pasuje do prawdziwego koloru


imagecolorresolve

Funkcja jest gwarancją zwrócenia indeksu koloru dla żadnego koloru, albo dokładnego koloru lub najbliższego możliwego alternatywnego


imagecolorresolvealpha

Funkcja jest gwarancją zwrócenia indeksu koloru dla żądanego obrazka, labo tez dokładnego koloru lub najbliższej możliwej alternatywy


Poprzednia <<| 57/133 |>> Następna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors