Loading:

JavaScript Funkcja getUTCHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godziny dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCMinutes (Metoda obiektu: Date)

Zwraca minuty dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCMonth (Metoda obiektu: Date)

Zwraca miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja getUTCSeconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Funkcja indexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.


JavaScript Funkcja isPrototypeOf

isPrototypeOf pozwala na sprawdzenie czy instancja obiektu ma klasy w zapytaniu jako jeden z rodziców.


JavaScript Funkcja length (Własność obiektu: Function)

Określa liczbę argumentów oczekiwanych przez funkcję.


JavaScript Funkcja map (Metoda obiektu: Array)

Tworzy nową tablicę z wynikami wywołanej podanej funkcji dla każdego elementu w tablicy.


JavaScript Funkcja now (Metoda obiektu: Date)

Zwraca liczbę milisekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 00:00:00 UTC.


JavaScript Funkcja parse (Metoda obiektu: Date)

Analizuje łańcuch znaków reprezentujący datę i zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 UTC.


JavaScript Funkcja pop (Metoda obiektu: Array)

Usuwa ostatni element z tablicy zwracając go. Metoda ta zmienia długość tablicy.


JavaScript Funkcja prototype (Własność obiektu: Function)

Wartość instancji od której są tworzone poszczególne klasy. Każdy obiekt, który może zostać utworzony poprzez wywołanie konstruktora funkcji posiada wspólną własność prototypu funkcji.


JavaScript Funkcja push (Metoda obiektu: Array)

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.


JavaScript Funkcja reverse (Metoda obiektu: Array)

Odwraca kolejność elementów w tablicy: pierwszy staje się ostatnim, ostatni pierwszym.


JavaScript Funkcja setDate (Metoda obiektu: Date)

Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.


Poprzednia <<| 67/133 |>> Następna
67



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors