Loading:

gzencode()

Tworzy skompresowany ciąg znaków GZIP.


gzeof()

Testuje dany plik dla GZ dla EOF (end of file ~ końca pliku).


gzfile()

Ładuję cały plik GZ do tablicy array.


gzgetc()

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.


gzgets()

Pobiera (nieskompresowany) ciąg do długość - 1 bajt odczytana z pliku podanego wskaźnika. Czytanie kończy się, gdy długość - 1 bajta zostały przeczytane, na nowej linii, lub EOF(end-of-file~koniec-pliku) (jeśli nastąpi pierwsze).


gzgetss()

Identycznie jak gzgets(), z tą różnicą, że gzgetss() próbuje interpretuje wszelkie znaczniki HTML i PHP z tekstu.


gzinflate()

Wypełnia wypuszczony ciąg znaków.


gzopen()

Otwiera plik Gzip (gz) do nadpisania lub odczytu.


gzpassthru()

Wyświetla wszystkie pozostałe dane pliku GZIP.


gzputs()

Ta funkcja jest aliasem dla: gzwrite().


gzread()

Binarnie bezpieczny, sposób na otwrcie pliku gz.


gzrewind()

Ustawia pozycję wskaźnika danego pliku gz, na początek strumienia pliku.


gztell()

Zwraca pozycję w pliku gz, miejsce w którym znajduje się wskaźnik odczytu / zapisu.


gzuncompress()

Funkcja dekompresuje, skompresowany plik.


gzwrite()

gzwrite() zapisuje zawartość ciąg gz do danego pliku.


hash()

Generuje zaszyfrowaną wartość.


Poprzednia <<| 48/133 |>> Następna
48:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors