Loading:

timezone_identifiers_list()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą wszystkie nazwy stref czasowych.


timezone_name_from_abbr()

Zwraca nazwę strefy czasu podanej ze skrótu w parametrze.


timezone_name_get()

Zwraca nazwę strefy czasowej.


timezone_offset_get()

Zwraca odsunięcie strefy czasowej od GMT w sekundach.


timezone_open()

Zwraca nowy DateTimeZone obiekt.


timezone_transitions_get()

Zwraca wszystkie przejścia dla strefy czasowej.


tmpfile

Tworzy plik tymczasowy o unikalnej nazwie i otwiera go w trybie do odczytu i zapisu (w+), zwraca uchwyt pliku, podobnie jak fopen().


token_name

token_name() pobiera symboliczną nazwę tokena dla wartości podanej w parametrze token .


touch

Próbuje ustawić czas dostępu i modyfikacji pliku o nazwie nazwa_pliku na wartość podaną przez czas . Zauważ, że czas dostępu jest zawsze modyfikowany, niezależnie od ilości parametrów.


trigger_error()

Generuje na poziomie użytkownika błąd / ostrzeżenie / ogłoszenie wiadomości.


trim()

Usuwa białe, puste znaki z początku oraz końca ciągu.


uasort()

Sortuje tablicę korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej i zachowując skojarzenia kluczy.


ucfirst()

Tworzy duży literę ze znaku znajdującego się na pierwszym miejscu w ciągu.


ucwords()

Zmienia znak na dużą litere w każdym wyrazie w ciągu.


udm_add_search_limit

Dodaje warianty limitu wyszukiwania


udm_alloc_agent

udm_alloc_agent ? Przydziela sesje mnoGoSearc


Poprzednia <<| 114/133 |>> Następna
114:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors