Loading:

parse_str()

Analizuje łańcuch do zmiennych.


parse_url

Funkcja przetwarza URL i zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą każdy z komponentów wchodzących w skład URL.


passthru

Ta funkcje jest podobna do exec w tym że też wykonuje polecenia.


pathinfo

Zwracane są następujące elementy tablicy: dirname (nazwa katalogu), basename (nazwa pliku) i extension (rozszerzenie).


pclose

Zamyka wskaźnik pliku do potoku otwartego przez popen(). Wskaźnik pliku musi być ważny, i musi być zwrócony przez pomyślne wywołanie popen().


pcntl_alarm

Tworzy zegar który wysyła sygnał SIGALRM do procesu po danej liczbie sekund. Każde użycie pcntl_alarm() kończy każde poprzednie ustawienie alarmu


pcntl_exec

Wykonuje program z danymi argumentami


pcntl_fork

Funkcja ta tworzy dziecko procesu, różniące sie od rodziców procesu tylko w PID i PPID.


pcntl_getpriority

Otrzymuje priorytet $pid. Ponieważ priorytet poziomów może być inny w różnych systemach typów i wersji jądra, sprawdź swój system getpriority(2) aby ustalić szczegóły


pcntl_setpriority

Ustawia priorytet pid


pcntl_signal

Funkcja instaluje nową obsługę nagłówka dla sygnału wskazanego przez $signo


pcntl_signal_dispatch

Funkcja wywołuje sygnał nagłówka zainstalowanego za pomocą pcntl_signal() dla każdego w oczekiwaniu na sygnał.


pcntl_sigprocmask

Funkcja dodaje, usuwa lub ustawia blokadę sygnału, zależną od parametru $how


pcntl_sigtimedwait

Funkcja wykonuje dokładnie to samo co pctl_sigwaitinfo() pobiera dwa dodatkowe parametry, $seconds i $nanoseconds, które włączają górne ograniczenie czasu dla wstrzymanego skryptu


pcntl_sigwaitinfo

Funkcja wstrzymuje wykonanie wywołanego skryptu, dopuki jedne z sygnałów zostanie dostarczony. Jeśli jeden z sygnałów jest zawieszony (np. zablokowany przez funkcję pcntl_sigprocmask()) zostanie natychmiast zwrócony.


pcntl_wait

Funkcja wstrzymuje wykonanie bieżącego procesu aż do wyjścia dziecka, lub aż do dostarczonego sygnału który zakańcza bieżący proces lub wywołuje obsługę sygnału funkcji.


Poprzednia <<| 77/133 |>> Następna
77



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors