Loading:

lcfirst()

Konweruje pierwszy znak stringa na małą literę, jeśli litera już jest mała, to pozostawia ją bez zmian.


lcg_value

Złożony przystający generator liniowy


lchgrp

Próbuje zmienić grupę powiązań $filename do $group Tylko super użytkownik może zmieniać dowolnie zmieniać powiązania grup, inni użytkownicy mogą zmienić powiązanie grupy do każdej grupy w której użytkownik jest członkiem


levenshtein()

Oblicza relatywny odległości między dwoma ciągami.


LibXMLError libxml_get_last_error

Pobiera ostatni błąd z libxml.


licznik w php

licznik


link

link() tworzy dowiązanie twarde. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


linkinfo

linkinfo() zwraca pole st_dev o strukturze unix'owej funkcji (języka C) stat, pole zwracane jest poprzez wywołanie systemowe lstat.


list()

Przypisuje zmienne tak jakby były tablicą. Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.


Lista plików z katalogu

Lista plików z katalogu


localeconv()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą zlokalizowane numeryczne i monetarne sformatowane informacje.


localtime

Funkcja localtime() zwraca tablicę identyczną do tej ze struktury zwracanej przez wywołanie identycznej funkcji w C.


localtime()

Pobiera czas lokalny.


log

Logarytm naturalny


log10

Logarytm dziesiętny


log1p

Zwraca log(1 + liczba), obliczony w taki sposób, że wartości są dokładne, nawet, jeśli liczba jest bliska zeru


Poprzednia <<| 71/133 |>> Następna
71:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors