Loading:

imagecreatefromwbmp

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename


imagecreatefromxbm

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename


imagecreatefromxpm

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename


imagecreatetruecolor

Zwraca indentyfiikator obrazu reprezentujący czarny obraz w określonym rozmiarze


imagedestroy

Wyzwala każdą pamięć powiązaną z obrazem $image


imageellipse

Rysuje elipse w określonych współrzędnych środka x i y


imagefill

Wykonuje wypełnienie rozpoczynające się od określonych współrzędnych (górny prawy róg to 0,0) w kolorze $color na obrazku $image


imagefilledarc

Rysuje częściowy łuk od środka określonego współrzędnymi w danym obrazie


imagefilledellipse

Rysuje elipse rozpoczynającą sie od środka określonych współrzędnych danego obrazka


imagefilledpolygon

Tworzy wypełniony kolorem wielokąt w danym obrazku


imagefilledrectangle

Tworzy prostokąt wypełniony kolorem $color w danym obrazku $image, zaczynając od punktu 1 i zakończony w punkcie 2. 0,0 to lewy górny róg obrazu


imagefilltoborder

Wykonuje wypełnienie obramowania kolorem zdefiniowanym w parametrze border


imagefilter

Dodaje dany filtr do obrazka


imagefontheight

Zwraca wysokość określonej czcionki w pikselach


imagefontwidth

Zwraca szerokość określonej czcionki w pikselach


imageftbbox

Ta funkcja oblicza i zwraca określony obszar tekstu w pikselach


Poprzednia <<| 59/133 |>> Następna
59:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors