Loading:

ssh2_sftp_unlink

Usuwa plik ze zdalnego systemu plików


ssh2_shell

Otwiera shell na zdalnym końcu i przydziela do strumienia


ssh2_tunnel

Otwiera gniazdo strumienia do dowolnego host/port aktualnie podłączonego serwera SSH


stat

Podaje statystyki pliku o nazwie podanej w parametrze $filename, Gathers the statistics of the file named by filename .


strcasecmp()

Binary bezpieczne nie zwracający uwagi na wielkość znaków, porównanie ciągów znaków.


strchr()

Alias dla strstr().


strcmp()

Binarnie bezpieczny porównanie string'ów zwracając uwagę na wielkość znaków.


strcoll()

Regionalno oparte porównania ciągów.


strcspn()

Zwraca długość początkowego segmentu $str1, które nie zawierają żadnych znaków z $str2.


strftime()

Formatuje lokalną datę/czas zgodnie z lokalizacją.


string XMLReader::getAttribute

Zwraca wartość atrybutu lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.


string XMLReader::getAttributeNo

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.


string bbcode_parse

Ta funkcja analizuje ciąg to_parse według następujących zasad w bbcode_container stworzonych przez bbcode_create ()


string com_create_guid

Generuje unikatowy identyfikator globalny (GUID).


string create_function

Tworzy anonimową funkcję z parametrami i zwraca unikalną nazwę.


string DomNode->dump_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


Poprzednia <<| 106/133 |>> Następna
106:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors