Loading:

tidy_is_xhtml

Sprawdza, czy kod jest dokumentem XHTML


tidy_is_xml

Sprawdza, czy kod jest ogólnym dokumentem XML (nie HTML/XHTML)


tidy_load_config

Wczytuje plik konfiguracyjny Tidy w formacie ASCII z określonym kodowaniem znaków narodowych


tidy_node->get_attr

Zwraca wartość atrybutu dla podanego identyfikatora atrybutu


tidy_node->get_nodes

Zwraca tablice węzłów znajdujących się poniżej bieżącego węzła z określonym identyfikatorem


tidy_node->next

Zwraca następnego sąsiada bieżącego węzła


tidy_node->prev

Zwraca poprzedniego sąsiada bieżącego węzła


tidy_parse_file

Parsuje znaczniki z pliku lub URI


tidy_parse_string

Parsuje dokument przechowywany w łańcuchu


tidy_reset_config

Ta funkcja ustawia domyślne wartości konfiguracji Tidy.


tidy_save_config

Zapisuje bieżące ustawienia konfiguracyjne w określonym pliku. Zapisywane są tylko wartości różne od domyślnych.


tidy_setopt

tidy_setopt() uaktualnia określoną opcję przypisując jej nową wartość


tidy_set_encoding

Ustawia kodowanie znaków narodowych dla dokumentów wejściowych i wyjściowych.


tidy_warning_count

tidy_warning_count() zwraca liczbę ostrzeżeń Tidy znalezionych w określonym dokumencie.


time()

Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu.


timezone_abbreviations_list()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą dst, wartość przesunięcia czasu w sekundach oraz nazwę strefy czasowej.


Poprzednia <<| 113/133 |>> Następna
113:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors