Loading:

DOMElement::getElementsByTagName

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList wszystkie elementy potomne danego tagu z nazwy, w kolejności, w jakiej występują w preorder traversal tego elementu drzewa.


DOMElement::getElementsByTagNameNS

Ta funkcja pobiera wszystkie elementy potomne z danych localName i namespaceURI.


DOMElement::hasAttribute

Informuje, czy atrybut o nazwie $name istnieje jako członek elementu.


DOMElement::hasAttributeNS

Informuje, czy atrybut, w lokalnej namespaceURI istnieje, jako członek tego elementu.


DOMElement::removeAttribute

Usuwa atrybut o nazwie $name od elementu.


DOMElement::removeAttributeNode

Usuwa atrybut oldnode od elementu


DOMElement::removeAttributeNS

Usuwa atrybut namespaceURI elementu o nazwie localName.


DOMElement::setAttribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.


DOMElement::setAttributeNode

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu


DOMElement::setAttributeNodeNS

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu.


DOMElement::setAttributeNS

Ustawia atrybut nazwy namespaceURI i nazwę name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.


DOMElement::setIdAttribute

Deklaruje nazwe atrybutu typu ID.


DOMElement::setIdAttributeNode

Deklaruje atrybut określony przez attr typ ID.


DOMElement::setIdAttributeNS

Deklaruje atrybut określony przez localName i namespaceURI jako typ ID.


DOMImplementation __construct

tworzy nowy obiekt DOMImplementation


DOMImplementation::createDocument

Tworzy obiekt DOMDocument określonego typu dokumentu z jego elementów.


Poprzednia <<| 32/133 |>> Następna
32:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors