Loading:

array_intersect_key()

Oblicza przecięcie tablic używając kluczy do porównań, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z $array1, które pasują do kluczy, które są obecne we wszystkich argumentach.


array_intersect_uassoc()

Oblicza przecięcie tablic z dodatkowym indeksem sprawdzającym, porównuje indeksy przez wywołania funkcji.


array_intersect_ukey()

Oblicza przecięcie tablic za pomocą wywołania funkcji na klucze do porównania, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z array1, które pasują do kluczy, które są obecne we wszystkich argumentach.


array_keys()

Zwraca wszystkie klucze z tablicy, zwraca klucze, liczbowe i tekstowe, z tablicy wejście .


array_key_exists()

Sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy, zwraca TRUE jeśli igła jest ustawiona w tablicy stóg_siana . igła może być dowolną wartością możliwą dla indeksu tablicy.


array_map()

Wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy tablicy tbl1 po użyciu na każdej z nich funkcji zwrotnej.


array_merge()

Łączy jedną lub więcej tablic, łączy elementy jednej lub więcej tablic razem, tak że wartości jednej tablicy są wstawiane na koniec poprzedniej tablicy.


array_merge_recursive()

Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie, łączy elementy jednej lub więcej tablic tak, że wartości jednej tablicy są dopisywane na koniec poprzedniej. Zwracana jest tablica wynikowa.


array_multisort()

Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice, może być użyta do sortowania kilku tablic na raz lub wielowymiarowej tablicy na podstawie jednego z większej liczby wymiarów.


array_pad()

Dopełnia tablicę do podanej długości podanymi wartościami, zwraca kopię tablicy wejście dopełnioną do rozmiaru określonego przez rozmiar wartością wartość .


array_pop()

Zdejmuje element z końca tablicy, zdejmuje i zwraca ostatnią wartość tablicy tablica , skracając tą tablicę o jeden element.


array_product()

Oblicza iloczyn wartości w tablicy, zwraca tablicę znaków array.


array_push()

Wstawia jeden lub więcej elementów na koniec tablicy, traktuje zmienną tablica jako stos i wstawia przekazane parametry na koniec podanej tablicy.


array_rand()

Wybierze jeden lub więcej losowych elementów z tablicy, est przydatna jeśli chcesz wyciągnąć jeden lub więcej losowych elementów z tablicy.


array_reduce()

Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej, iteracyjnie stosuje funkcję funkcja_zwrotna na każdym elemencie tablicy wejście aby zredukować tablicę to pojedyńczej wartości.


array_reverse()

Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym, pobiera tablicę wejście i zwraca nową tablicę z odwróconym porządkiem występowania elementów,


Poprzednia <<| 8/133 |>> Następna
8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors